PAIN IS TEMPORARY... PRIDE IS FOREVER !
Home » BDSM info » Rozenceremonie

Rozenceremonie (bron internet)

  

 

 

 

 

 Het is een ceremonie die aan elkaar hangt van symbolische en mystieke waardes. 

Over het algemeen doet men zo'n ceremonie in besloten kring, 

bestaande uit het stel zelf en een paar goede vrienden.

Door deze ceremonie uit te voeren benadrukt het stel dat ze eeuwig hun relatie wensen voort te zetten.

 

Voor dit ritueel heb je een aantal dingen nodig zoals:

1 witte roos nog niet volledig in bloei met de doornen er nog aan.

1 rode roos deze mag in de bloei staan maar moet ook de doornen nog hebben.

ongeveer  2,5 meter ketting

kaarsen

 

Kleding eisen voor de sub:

Gewone, normale kleding is voldoende. Wat ze natuurlijk wel moet dragen is haar halsband.

 

Nu de omschrijving van het ritueel:

De sub heeft 1 witte Roos, nog niet in volle bloei in haar handen. De Dominant heeft 1 rode Roos, welke bijna volledig geopend is.

Het paar, samen met een of twee van hun beste vrienden, staan recht tegenover elkaar. 

De sub houdt haar witte Roos vast. 

Haar Dominant, die Zijn rode Roos vasthoud, verwijdert haar halsband. 

Hij beweegt de halsband snel door de vlammen van de kaars en bevestigd de halsband weer om haar hals. 

Tijdens het vastmaken, zweert Hij haar dat Hij haar altijd zal beschermen en leiden tot in de eeuwigheid!

Met een doorn van zijn rode Roos, prikt Hij haar middel vinger en laat dan twee druppels bloed vallen op de witte blaadjes van haar Roos. 

Zij bied dan de doorns van haar witte Roos aan Hem aan en Hij prikt dan zichzelf in zijn eigen vinger. 

Hij laat dan twee druppels van Zijn bloed vallen, een op zichzelf en de ander boven op haar druppel bloed. 

De twee, drukken dan de wonden van hun vingers tegen elkaar en leggen hun wederzijdse eed van trouw af, terwijl het bloed zich met elkaar vermengd.

De getuige of vriend, neemt dan een stuk van de ketting en trekt dit snel door het vuur, waarna hij dit om het paar heen slaat. 

Wederom legt het paar tegen elkaar de eed van trouw af, welke gebonden is door hun ziel tot in de eeuwigheid. 

De Rozen worden tegen elkaar gedrukt, waarbij haar bloed het Zijne raakt en worden dan door het paar met elkaar verwisseld. 

De ketting wordt verwijderd en wordt dan zorgvuldig en voorzichtig in een doek gevouwen en teruggegeven aan het paar bij het einde van de ceremonie. 

De rozen worden in een vaasje gezet en zullen later naar hun kamer worden gebracht, 

als een herinnering aan hen om de verbintenis van hun nieuwe verbond ook die nacht met de verbintenis van hun gezamenlijke lichamen te doen hernieuwen.

's Morgens, delen zij beide de hoop en hun dromen om voor eeuwig tezamen te zijn, en verwijderen zij beiden de blaadjes van de Rozen en plaatsen deze dan in een doosje of andere container. 

Deze blaadjes zullen voor de rest van het leven van het Paar bewaard blijven en bij het overlijden van een van de partners zal een deel van deze blaadjes met hen meegaan in het graf. 

De ketting zal worden doorgegeven binnen de familie of weggegeven worden aan de trouwste vriend, die dit voor de eigen verbintenis ceremoniën zal gebruiken.

Dit is natuurlijk 1 van de manieren van deze ceremonie het staat een ieder vrij er veranderingen in aan te brengen.

 

De betekenis van de symbolen in het ritueel:

De witte Roos, nog niet in volle bloei, symboliseert haar onderdanigheid. 

De witte kleur betekent de reinheid van haar geschenk, terwijl de bijna geslotenheid van de blaadjes tonen dat haar onderdanigheid nog niet in volle bloei is. 

En dit ook nooit zo zal zijn. 

Onderdanigheid blijft steeds dieper groeien en de sub zal nooit het punt bereiken waar zij zichzelf nog niet meer open kan stellen voor haar Dom.

 

De rode Roos, bijna volledig geopend, stelt zijn Dominantie voor. 

De rode kleur betekent zijn passie en verlangen om haar te bezitten en haar tegen wat dan ook zal beschermen, zelfs als het Hem Zijn eigen bloed zal kosten om dit te bereiken. 

De Roos is bijna in volle bloei en symboliseert dat Hij klaar is en volwassen genoeg is om deze verantwoordelijkheden te dragen.

 

De betekenis van de halsband door het vuur te halen:

In vroegere dagen, werd de halsband gemaakt van metaal en werd deze gloeiend heet gemaakt, waarna het in koud water werd gedompeld om direct af te koelen en te sterken om alle onreinheden te verwijderen. 

Deze stap symboliseert de verwijdering van alle onreinheden vanuit de eigendoms cirkel welke gegeven wordt door de Dominant. 

Alle buitenstaande invloeden worden weggebrand door de hitte van Zijn verlangen om Zijn sub te beschermen en verdedigen. 

De versterking van het metaal, dat plaats vind wanneer het in koud water wordt ondergedompeld betekent de kracht van hun onderdanigheid ten opzichte van elkaar in het levens water. 

Heden ten dage tonen wij dit alleen maar door de halsband snel door het vuur te halen, er op passende om deze niet te beschadigen.

 

De betekenis van het bloed:

Het prikken van de vinger van de sub symboliseert het nemen van haar maagdelijkheid. 

Zij moest bloed geven om haarzelf volledig over te geven aan Hem. 

De druppels op de witte Roos betekenen eigenlijk het zelfde.

Door het prikken van Zijn eigen vinger, toont de Dom Zijn bereidheid om Zijn bloed te vergieten om haar te beschermen en verdedigen tijdens haar eigendom. 

De druppels op haar Roos tonen dit onomstotelijk, de druppel die bovenop de hare valt zal het bedekken en samenvloeien en toont hun vereniging.

Door de wonden van de prik van de dorens samen te drukken staat dit toe om hun bloed samen te laten vloeien en hen te verenigen met de kracht van hun eigen familie bloed banden. 

Ze zijn nu beiden één en hetzelfde vlees en bloed.

De uitwisseling van de Rozen symboliseert het geschenk van hun beiden zich over te geven aan elkaar.

 

De betekenis van de ketting:

De ketting is een serie van schakels welke alle gebeurtenissen voorstelt, die er toe geleid hebben om tot elkaar te behoren. 

Elke schakel haakt aan elkaar vast om deze volledig te maken. Door deze door het vuur te halen symboliseert de reinheid van alle gebeurtenissen in hun tijd te samen zowel als in het verleden.

Alle slechte herinneringen worden weggebrand naar de vergetelheid en alleen de goede zullen overblijven. 

Door de keten om hen heen te binden, geeft dit de fysieke voorstelling van de twee zielen welke dan verbonden worden tot een. 

Deze keten zal nooit voor iets anders meer gebruikt worden, dan alleen maar voor eenzelfde Ceremonie door de persoon welke deze zal ontvangen als geschenk. 

Vaak worden de ketens doorgegeven voor tientallen jaren of zelfs wel voor eeuwen en worden geëerd door diegenen, welke zo gelukkig waren om deze te ontvangen als geschenk.

 

De betekenis van de Rozen blaadjes:

Het samenvoegen en mixen van de blaadjes versterkt het samenvoegen en bijeenbrengen van hun leven. 

Paartjes bewaren deze vaak in een decoratief doosje of potje, nadat de bladeren volledig gedroogd zijn. 

Bij overlijden, wordt een deel van de blaadjes bij het overleden lichaam toegevoegd, om aan te tonen en te symboliseren dat de verbintenis verder zal gaan dan het graf. 

Vele legenden vertellen dat Rozen opbloeiden op het graf van overleden paartjes, die elkaar zo lief hadden tijdens hun fysieke leven, dat zelfs na de dood zij ons tekenen en bewijzen sturen van hun eeuwige liefde in de vorm van opbloeiende Rozen op hun graf.